De nr. 1 in hygiëne, onderhoud en veiligheid voor bedrijven
056/840 845

Bestek

0
Ga verder waar je gebleven was.
Impact environnemental
Onze CSR-beloften

Vermindering van de milieu-impact van onze activiteiten

Illustratie van het milieueffect

Wij verminderen onze milieu-impact

Illustration impact environnemental

Wij verminderen onze milieu-impact

Op weg naar papierloosheid

Het gebruik van papier is voor de onderneming een financiële, strategische, maatschappelijke en ecologische kwestie. Bernard heeft geïnvesteerd en oplossingen ingevoerd voor de dematerialisatie van processen in alle afdelingen: human resources, boekhouding, klantenrelaties, logistiek, marketing en uitgeverij.

Dematerialisatie past perfect in een doeltreffende CSR-aanpak door het dagelijkse leven van onze werknemers te verbeteren, de kosten in verband met administratief beheer te herzien en de gegevens die onze onderneming gebruikt te beveiligen.

Illustratie van het milieueffect

Wij verminderen onze CO2-uitstoot

Wij geven de voorkeur aan vervoerders die hun koolstofvoetafdruk verkleinen

In 2021 hebben 100% van onze transporteurs het handvest broeikasgasreductie ondertekend.

Onze leveringen worden verzorgd door het nationale netwerk van de GSL Group. Wij zorgen ervoor dat onze transportpartners goed gekwalificeerd zijn om Bernard-producten (chemische producten) te vervoeren en dat zij een hoog serviceniveau en een milieubewuste aanpak hebben.

GLS: pionier in koolstofarme vervoersoplossingen

Geodis
Logo Geodis

Als toonaangevend bedrijf op het gebied van pakketlogistiek dat in heel Europa actief is, is de GLS Group zich bewust van verantwoordelijkheden ten aanzien van mens, milieu en maatschappij.
GLS hanteert een holistische benadering van duurzaamheid, waarbij zowel ecologische en sociale als economische aspecten van sociale verantwoordelijkheid aan bod komen.

Ecovadis GLS documenteert en controleert regelmatig de vorderingen op het gebied van milieubescherming.
Sinds 2008/2009 verschaft de berekening van ecologische voetafdruk informatie over emissies, verbruik van hulpbronnen en afvalverwijdering binnen de hele Groep. In zijn recente duurzaamheidsverslag publiceert GLS cijfers over de evolutie van zijn emissies. De gebruikte methode voor de berekening van de emissies is in overeenstemming met ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol. GLS berekent zijn kooldioxide-uitstoot per pakket op basis van zijn ecologische voetafdruk.