De nr. 1 in hygiëne, onderhoud en veiligheid voor bedrijven
056/840 845

Bestek

0
Ga verder waar je gebleven was.
Conditions d'utilisation
Onze diensten

Gebruiksvoorwaarden

Neem deze voorwaarden aandachtig door. deze gebruiksvoorwaarden ("de voorwaarden") kunnen gewijzigd zijn na uw laatste bezoek aan de website. door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. indien u niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van de website.

www.bernard.be ( "de Website") is eigendom van Bernard bv, Ringlaan 39, B-1853, Strombeek-Bever, België ("Bernard") en wordt momenteel gratis aangeboden aan gebruikers die akkoord gaan met deze Voorwaarden. Bernard behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar beleid en de Voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen. Gebruikers die inbreuk maken op deze Voorwaarden zullen voortaan worden geweigerd en mogen geen gebruik meer maken van de Website. Gebruikers dienen deze Voorwaarden geregeld te bekijken en door gebruik van de Website na een aanpassing van de Voorwaarden, gaat gebruiker akkoord met de gewijzigde Voorwaarden, ongeacht of gebruiker ze heeft gelezen.

GEBRUIKERS

Wij discrimineren niet op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of religie.

Personen onder 13 jaar zouden de Website moeten gebruiken zonder toestemming van een ouder of voogd. Wij moedigen ouders en voogden aan om het internet gebruik van hun kinderen in de gaten te houden. Gebruik van de Website zal worden gezien als een bevestiging dat de gebruiker 13 jaar of ouder is.

COOKIES

"Cookies" zijn kleine gegevensbestandjes (die referenties aan gebruiker identificatie informatie bevatten die door de gebruiker worden verstrekt en worden opgeslagen op onze beveiligde server) die op uw harde schijf kunnen worden geplaatst wanneer u toegang zoekt tot onze Website. Bernard gebruikt cookies om uw winkelervaring bij ons te verbeteren. Om meer te weten te komen over hoe onze Website cookies gebruikt, kunt u onze Cookie Policy doornemen.

AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN & BEPERKINGEN

De inhoud van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot het design, de teksten, afbeeldingen en de selectie en weergave daarvan, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle andere handelsmerken, product namen en handelsnamen en logo's die op de Website voorkomen zijn het intellectuele eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

De Website en de inhoud van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, illustraties, posts, audio- en video clips (de "Inhoud") zijn het intellectuele eigendom van Bernard en aan haar gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers en zijn wettelijke beschermd tegen het ongeautoriseerde gebruik, kopiëren en openbaren van deze Inhoud door het auteursrecht, merkenrecht, internationale verdragen en andere wetgeving betreffende intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan om de Inhoud te kopiëren, na te maken, verzenden, posten, of op welke andere manier dan ook te distribueren of openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bernard. Het is desalniettemin toegestaan om delen van de Website op papier af te drukken met het doel om een order bij Bernard te plaatsen of aanspraak te maken op een actie(voorwaarde). Het afdrukken van de Inhoud voor enig ander doeleinde , of het kopiëren van de Inhoud voor het gebruik op een andere Website, of het aanpassen , verspreiden of namaken van Inhoud, of het gebruik van de Inhoud voor welk ander doel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Bernard, vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Bernard of derde partijen.

LINKS

Bernard is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige onafhankelijke website die aan de website is gelinkt. Een dergelijke link wordt voor uw gemak aangeboden en het gebruik ervan is voor uw eigen risico. Enige andere website die wordt bezocht via (een link van) de Website is onafhankelijk van Bernard en Bernard heeft geen controle over de inhoud ervan. De aanwezigheid van een link op de Website betekent niet dat Bernard die website goedkeurt of enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van die website accepteert. In geen geval mag een verwijzing naar een derde partij of een product of dienst van een derde partij worden opgevat als een goedkeuring van Bernard met betrekking tot deze derde partij of het product of de dienst van deze derde partij.

PRIVACY

Bernard vindt de privacy van haar klanten belangrijk. Om meer te weten te komen over het privacy beleid van Bernard, verwijzen we u naar onze Privacy Policy

INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN DIENSTEN

Om het kopen van Bernard producten gemakkelijker en comfortabeler te maken, biedt Bernard een zogeheten "omni-channel" koopervaring. Afhankelijk van het kanaal dat u kiest, zoals winkels, "shop in store", webwinkels, catalogi or gewoon de telefoon, kunnen de prijzen enigszins van elkaar afwijken en zijn altijd onderhevig aan verandering. Beschikbaarheid en prijzen van producten op de Website (of een ander kanaal) kunnen verschillen op basis van uw locatie. Prijzen zoals weergegeven op de Website zijn van toepassing op producten en diensten op de Website. Prijzen en beschikbaarheid kunnen zonder andere aankondiging worden gewijzigd. Het is ons doel om alle prijzen op de Website accuraat weer te geven; echter, vanwege de technische verschillen in de apparatuur van onze klanten, kunnen we geen aansprakelijkheid accepteren voor verschillen in de afbeeldingen van de producten ten aanzien van vorm, omvang en kleur van het product.

De bevestigingsemail van Bernard ten aanzien van uw bestelling vormt enkel een bevestiging dat we uw order hebben ontvangen en vormt geen acceptatie van de order. We behouden het recht voor om de hoeveelheid van de aangeboden producten te limiteren, of om een (ver)koop te weigeren/verbieden, inclusief doch niet beperkt tot de verkoop aan wederverkopers.

VOOR BERNARD® COPY & PRINT CENTER ORDERS

Door het plaatsen van uw Bernard Copy & Print Center bestelling op de Website:

Garandeert u aan Bernard, haar commissarissen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, opvolgers, gelieerde maatschappijen, agenten, distributeurs en overige derde partijen die informatie of diensten voor de Website leveren (hierna gezamenlijk de "Bernard Partijen"), dat u beschikt over alle noodzakelijke rechten (van derden) die noodzakelijk zijn om de documenten of andere artikelen of delen daarvan waarvoor u een bestelling plaatst, te kopiëren, reproduceren, uitprinten, beprinten, of enige andere mogelijke bewerking uit te voeren.

U stemt in dat bij Bernard eerste verzoek en zonder enige inhouding, u per direct Bernard zal voorzien van voldoende bewijs ten aanzien van de noodzakelijke en afdwingbare rechten van derden (zoals maar niet beperkt tot, toestemming, licenties, sub licenties, etc.) en gaat akkoord dat Bernard een kopie van deze Voorwaarden mag verstrekken aan eenieder die een inbreuk claimt op haar rechten, of aan politie of andere gezag dragende entiteiten zoals door wet bepaald, of indien Bernard vaststelt dat zulks nodig is om haar rechten of de rechten van derden te beschermen.

GEDRAG VAN GEBRUIKERS

U gaat akkoord dat u zich zal onthouden van: (i) het verzenden van enige informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, chats, communicatie of andere gegevens, via of door de Website, dat is of door Bernard wordt beschouwd als onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obscene, racistisch of etnisch hatelijk or anderszins verwerpelijk; (ii) het (proberen te)verzenden van enig "virus", "trojaans paard" of ander middel dat software vernietigd of beschadigd; (iii) het bewust of onbewust schenden van enige van toepassing zijnde wet of regelgeving, nationaal of internationaal; en (iv) het maken van inbreuk op de privacy of enig persoonlijk recht (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van enig (rechts)persoon.

VRIJWARING

Door het gebruik van de Website gaat u akkoord de Bernard Partijen te vrijwaren voor enige en alle vorderingen, schade, verlies en aansprakelijkheden (inclusief (buiten)gerechtelijke kosten en advocaten kosten) die door hen worden opgelopen uit hoofde van of in verband met uw schending van deze Voorwaarden (inclusief, zonder enige beperking, vorderingen van derden voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten). In dergelijke gevallen stemt u bij deze in om zo volledig als mogelijk mee te werken aan de verdediging tegen een dergelijke vordering. Bernard behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op te eisen van een dergelijke zaak die door deze vrijwaring door u wordt gedekt.

UITSLUITING, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Bernard geeft geen garanties of doet geen toezeggingen, impliciet of expliciet, ten aanzien van (1) het functioneren van de Website, (2) de kwaliteit juistheid, volledigheid, of deugdelijkheid van enig materiaal/inhoud op de Website, of de informatie, inhoud, martiaal of producten opgenomen op de Website, of (3) dat de functionaliteiten op de Website ononderbroken of zonder gebreken zullen functioneren, of dat gebreken zullen worden opgelost, of (4) geschiktheid voor een bepaald gebruik. Bernard is niet verantwoordelijk voor druk- of zetfouten. U gaat expliciet akkoord dat het gebruik van de Website voor uw eigen risico geschiedt.

De Website kan ook feiten, meningen, inzichten, verklaringen en aanbevelingen van derde partijen bevatten. Geen van de Bernard Partijen garandeert of onderschrijft de juistheid, of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring, of andere informatie weergegeven, ge-upload, of verspreid via de Website. U erkent dat indien u vertrouwt op een dergelijke mening, verklaring , advies of informatie, zulks voor uw eigen risico geschiedt.

Geen van de Bernard Partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, afgeleide, immateriële of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, danwel de informatie op de Website zelf, zelfs indien deze was/waren gewaarschuwd voor de mogelijkheid tot verwezenlijking van dergelijke schade.

Lokale regelgeving staat in sommige gevallen geen beperking van impliciete garanties, of het uitsluiten of beperken van bepaalde schade, toe. Indien dergelijke regelgeving op u van toepassing is, dan zou het kunnen dat sommige van de bovenstaande vrijwaringen, uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing zijn en kunt u wellicht aanspraak maken op additionele rechten heeft.

TYPEFOUTEN

Hoewel we ons uiterste best doen om correcte informatie op onze Website weer te geven, kan het voorkomen dat er fouten insluipen, zoals maar niet beperkt tot fouten met betrekking tot prijzen en product specificaties. In voorkomend geval zullen we, ter onzer discretie, voor verzending contact met u opnemen voor instructies, of uw bestelling annuleren en u hierover informeren. Bernard behoudt zich het recht voor om fouten, onjuistheden en onvolkomenheden te corrigeren, ook nadat een bestelling is geplaatst en eventueel door Bernard is bevestigd en het bedrag van uw rekening is afgeschreven.

BEEINDIGING

Het is Bernard toegestaan, naar eigen inzicht, uw toegang tot (delen van ) de Website te blokkeren of op te schorten, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de schending van deze Voorwaarden. In het geval deze Voorwaarden beëindigen of niet meer van toepassing zijn, blijven de bepalingen inzake de Inhoud van de Website, het Intellectuele Eigendom, Vrijwaring en Uitsluiting/Beperking van Aansprakelijkheid, onverminderd van kracht. Indien u ontevreden bent over de diensten van Bernard/deze Website, is uw enige remedie het bezoek van deze Website te staken.

COMMENTAAR, KLACHTEN EN VRAGEN

Wij waarderen uw feedback over de Website. Desalniettemin zullen commentaar, ideeën, opvattingen, berichten, suggesties en andere communicatie die naar de Website worden verzonden het exclusieve eigendom van Bernard worden/ zijn, en is Bernard gerechtigd alle dergelijke berichten op welke manier dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het reproduceren en openbaren van dergelijke berichten, zonder enige verplichting tot vergoeding in welke vorm dan ook. Indien u een vraag of klacht heeft ten aanzien van deze Voorwaarden, neemt u dan contact met ons op.