De nr. 1 in hygiëne, onderhoud en veiligheid voor bedrijven
056/840 845

Bestek

0
Ga verder waar je gebleven was.
Démarche éco-responsable
Onze CSR-beloften

Wij ontwikkelen een ecologisch verantwoorde aankoop- en productaanpak.

Illustration démarche eco-responsable

Wij moedigen eco-verantwoordelijke consumptie aan

We hebben het aantal gelabelde en ecologisch verantwoorde producten verhoogd

Aanbod van composteerbare, biologisch afbreekbare en plantaardige producten

OK compost

OK compost - TUV Austria

Dit label geeft aan dat de producten geen schadelijke stoffen bevatten en in een industriële installatie kunnen worden gecomposteerd zonder resten van zware metalen.

Biologisch afbreekbaar

Biologisch afbreekbaar

Dit pictogram geeft het percentage biologisch afbreekbare ingrediënten aan.

Ingrediënten van plantaardige oorsprong

Ingrediënten van plantaardige oorsprong

Dit pictogram geeft het percentage biologisch afbreekbare ingrediënten aan.

Aanbod van producten uit hernieuwbare hulpbronnen en gerecycleerde materialen

PEFC

PEFC

Dit label garandeert dat het product afkomstig is van verantwoorde bronnen en dat u door uw aankoop bijdraagt aan het behoud van de bossen in de wereld.

FSC

FSC

De FSC® is een NGO die een certificering heeft ingesteld waarin wereldwijde eisen voor verantwoord bosbeheer en milieubeheer zijn vastgelegd.

Gerecycleerd

Gerecycleerd

Dit pictogram geeft het percentage gerecycleerd materiaal aan.

Wij hechten waarde aan producten uit de circulaire economie

Voorbeeld : dispensers en watten van levensmiddelenkartons

Ecolucart Ecolucart
Gerecycleerde vuilniszakken

Voorbeeld: gerecycleerde vuilniszakken

Het Europese MORE label
wordt toegekend aan fabrikanten die elk jaar meer en meer gerecycleerde kunststoffen in hun productie integreren.

Gerecycleerde vuilniszakken

Voorbeeld: onderhoudsproducten met dit label

Cradle to cradle

Is een internationale norm voor de circulaire economie. Het toont aan dat een product, wat zijn ontwerp betreft, goed is voor de gezondheid en het milieu in alle fasen van zijn levenscyclus, van ontwerp tot gebruik en volgend leven.

  • Gebruik van niet-giftige materialen
  • Ontwerp met herbruikbare of afbreekbare materialen
  • Gebruik van hernieuwbare energie
  • : Verantwoord waterverbruik en maatschappelijk verantwoorde productie

Wij bieden eco-verantwoorde oplossingen

Verantwoord verpakkingsbeleid

Verpakkingen spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de kwaliteit van onze producten en zorgen ervoor dat ze veilig kunnen worden opgeslagen en vervoerd. Maar bij het ontwerpen ervan worden waardevolle hulpbronnen verbruikt en als het niet wordt gerecycleerd, ontstaat er afval.

Dit pictogram geeft aan dat de productverpakking volledig recycleerbaar is.

Illustratie van een ecologisch verantwoorde aanpak

Wij ontwikkelen ecologisch verantwoorde producten van het merk Bernard

Professionele producten gemaakt door professionals

Bernard merkproducten worden ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende fabrikanten.

Bernard biedt u meer dan 210 referenties in een brede waaier van domeinen, waaronder hygiëne- en onderhoudsproducten, beschermingsuitrusting, veiligheids- en kantoorbenodigdheden.

De meeste van Bernard producten worden in Frankrijk gemaakt, om de lokale economie te ontwikkelen en de transportkosten te beperken.

Onze inzet voor schuimzeepproducten

Bernard laat u meedoen aan zijn herbebossingsprogramma:
In 2021, 1000 L verkocht = 1 boom geplant
Dankzij deze operatie kunnen onze klanten aanspraak maken op producten die blijk geven van een reële inzet voor het milieu.
De werking wordt op de producten aangegeven door het logo

Illustratie van een ecologisch verantwoorde aanpak

Gedragscode voor inkoop en duurzame ontwikkeling

Onze inkoop- en productmarketingteams zien erop toe dat de fabrikanten de geldende voorschriften naleven.
Zij eisen ook dat onze leveranciers onze Gedragscode voor inkoop en duurzame ontwikkeling ondertekenen.
Door zich aan deze gedragscode te houden, verbindt de leverancier zich ertoe :

  • de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele beginselen en rechten op het werk en de internationale mensenrechtenwetgeving naleven/li>
  • de wetten en voorschriften naleven die van toepassing zijn in het land waar hij actief is, alsook de Europese voorschriften (normen of richtlijnen)
  • alle toepasselijke milieuwetten en -verordeningen na te leven

In 2020 hebben 100% van de leveranciers van Bernard de gedragscode voor inkoop en duurzaamheid ondertekend.

Verplichtingen van de leverancier

Economische dimensie: De leverancier verbindt zich ertoe op transparante wijze te werken en Bernard nauwkeurige informatie te verstrekken. Leverancier respecteert de vertrouwelijkheid van ontvangen informatie die eigendom is van Bernard en gebruikt dergelijke informatie nooit voor eigen voordeel. De leverancier neemt preventieve maatregelen om concurrentiebeperkende praktijken of gedragingen te vermijden. De leverancier zal de werknemers van Bernard geen enkel voordeel aanbieden dat zijn zaken met de bedrijven van Bernard zou vergemakkelijken.

Sociale dimensie: de leverancier bevordert en eerbiedigt de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele beginselen en rechten op het werk en de internationale wetgeving inzake mensenrechten (uitbanning van dwangarbeid en verplichte arbeid, afschaffing van kinderarbeid, bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk, naleving van alle toepasselijke wetten inzake lonen, uitkeringen en werktijden).

Milieu- en regelgevingsdimensie : de leverancier verklaart dat hij zich houdt aan de wet- en regelgeving die van toepassing is in het land waar hij actief is, en aan de geldende Europese regelgeving (normen of richtlijnen).

Verbintenissen van leveranciers