De nr. 1 in hygiëne, onderhoud en veiligheid voor bedrijven
056/840 845

Bestek

0
Ga verder waar je gebleven was.
Engagement environnement
Onze diensten

Bernard zet zich concreet in voor het milieu

Ieder van ons moet zijn steentje bijdragen aan het milieu, en dat geldt des te meer voor een professional die gespecialiseerd is in producten voor het onderhoud en de hygiëne. Daarom is het respect voor het milieu en een duurzame en verantwoordelijke ontwikkeling zo belangrijk voor Bernard. Bernard promoot en ontwikkelt gamma's producten die inspelen op deze behoefte.

Respect voor het milieu: onze producten met label

Produits labellisés

De ecolabels van de producten Bernard zijn sterke bondgenoten die borg staan voor heel wat aspecten van een verantwoord verbruik. Deze labels garanderen u dat het product dat u gebruikt groen is, het milieu minder belast dankzij de verpakkingsmaterialen en aandacht heeft voor de levenscycli.

Dit zijn de verschillende labels van onze producten:

  • Selectief sorteren: producten die passen in een aanpak van gescheiden afvalverzameling, met de bedoeling de materialen makkelijker te recycleren.

  • PEFC en FSC: certificeren een duurzaam WFSbeheer dankzij gemeenschappelijke regels die borg staan voor de economische, milieugebonden en sociale functies van de WFSsen.

  • De certificering APUR: de vereniging van producenten en consumenten van gerecycleerd papier of karton biedt, aan de hand van een eigen gedeponeerd handelsmerk en logo, een heuse garantie betreffende de gerecycleerde vezels bevat in de producten die gecertifceerd worden. www.apur-papiersrecycles.com

  • Het label blauwe engel: Het label blauwe engel Dit label wordt toegekend aan milieuvriendelijke producten of diensten die aan de normen van een strikt lastenkohier voldoen. Meer informatie op: www.blauer-engel.de

  • Écolabel: Dit label van de Europese Unie wordt toegekend aan de producten die conform strenge ecologische en prestatiecriteria geacht worden. Hierbij houdt men rekening met de hele levenscyclus van het product: ontwerp, productie, gebruik en afdanking. http://ec.europa.eu/ecolabel

ISO 14001: onze milieuaanpak verdient een certificatie!

De invoering van ons milieubeleid is voor iedereen bij Bernard belangrijk. Alleen op die manier kunnen we onze doelstellingen van blijvende verbetering en vooruitlopen op de gedragingen waarmaken. Deze acties worden erkend en gecertificeerd door de Leider AFNOR Certification

Bernard is immers tweemaal beloond door AFNOR Certification om zijn acties op het gebied van milieubehoud, veiligheid en duurzame ontwikkeling, maar ook wat kwaliteit en tevredenheid van de klanten betreft.

De merknaam AFAQ van AFNOR, leider op het vlak van de certificering van beheersystemen, geldt in Frankrijk als belangrijkste referentie voor de grote engagementen van de organisaties: kwaliteit (ISO 9001) en milieu (ISO 14001).

  Download de certificering ISO 14001 van Bernard

De engagementen van de certificering ISO 14001 betreffen de beheersing van de impact van Bernard op het milieu, dankzij:

  • De invoering van nieuwe praktijken ter bescherming van het ecologisch erfgoed.
  • De ontwikkeling van een gamma van producten dat inspeelt op de nieuwe verwachtingen van de klanten.
  • Het voorkomen van vervuiling en het reduceren van de impact op het milieu.
  • Het respect voor de richtlijnen en vereisten betreffende de hele site en de activiteiten van Bernard.