De nr. 1 in hygiëne, onderhoud en veiligheid voor bedrijven
056/840 845

Bestek

0
Ga verder waar je gebleven was.
Politique de confidentialité
Onze diensten

Privacybeleid

1. Inleiding

Wanneer u onze website "bernard.be" gebruikt, kan Bernard ertoe gebracht worden om persoonsgegevens te verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een wettelijke en verantwoorde manier in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake vertrouwelijkheid.In dit privacybeleid wordt beschreven wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens op onze site behandelen, hoe u uw rechten kunt uitoefenen op het gebied van vertrouwelijkheid, alsook alle andere informatie die u betreft. We doen ons best om u alle informatie in een duidelijk en leesbaar formaat te verstrekken. Als u echter na het lezen van dit privacybeleid bijkomende vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens die u onderaan dit privacybeleid terugvindt.

Voor meer informatie over hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, gelieve ons cookiebeleid te lezen. Tot slot willen we benadrukken dat we onze site voortdurend blijven ontwikkelen en verbeteren. Als onze verbeteringen leiden tot wijzigingen in de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, worden deze weerspiegeld in dit privacybeleid. We raden u daarom aan dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. U vindt onderaan dit privacybeleid de datum van de laatste wijziging.

2. Wie zijn wij ?

Bernard bv, gevestigd te Gustave Fachedreef 1, 7700 MOESKROEN - België, is de verantwoordelijke voor de gegevensbehandeling van bernard.be. Als u contact met ons wilt opnemen, gelieve de contactgegevens te gebruiken die u onderaan dit privacybeleid terugvindt.

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld ?

 • De persoonsgegevens die u ons verschaft bij het aanmaken van een account en/of andere informatie die u invoert of verstrekt via het gebruik van bernard.be
 • De persoonsgegevens die u ons verstrekt bij de aankoop van een product of dienst
 • Uw surfgedrag op onze website
 • De persoonsgegevens die u ons verstrekt in verband met correspondentie, opmerkingen, hulp (vragen en antwoorden) en geschillenbeslechting.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • a) Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering en de administratieve opvolging van het contract
 • b) Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de commerciale relatie die ons bindt en om u commerciale aanbiedingen voor te stellen die voldoen aan uw behoeften of om u informatie over onze activiteiten te verstrekken en te delen.
 • c) Wij behandelen uw persoonsgegevens om de kwaliteit van onze diensten, processen en systemen te optimaliseren.

5. Op welke juridische grondslag baseren we de verwerking van uw persoonsgegevens ?

Om te voldoen aan de wet moet elke verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een wettelijke basis zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bekend als "AVG".

We verwerken de betrokken persoonsgegevens om de volgende vier wettelijke redenen:

 • a) De uitvoering van een contract met u:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de verwerking die nodig is om ons dienstencontract met u te vervullen. Zonder dergelijke gegevens zouden we ons deel van het contract niet kunnen nakomen.

 • b) Naleving van een wettelijke verplichting

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde van uw persoonsgegevens te verwerken en te bewaren om te voldoen aan fiscale, boekhoudkundige en andere verplichtingen.

 • c) De legitieme belangen die we nastreven

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende legitieme belangen:

 • om een duurzame relatie met u als klant te onderhouden en u aangepaste producten en diensten aan te bieden (bijvoorbeeld direct marketing);
 • om fraude en beveiligingsincidenten op onze website te kunnen detecteren;
 • om ons te verdedigen in rechtszaken;
 • om de efficiantie van onze service te verbeteren door middel van statistische analyse.
 • d) Uw toestemming

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens, vragen wij uw toestemming zonder dubbelzinnigheid. Houd er rekening mee dat u uw toestemming altijd kunt intrekken. De procedure wordt u uitgelegd onder titel "10. Kunt u uw toestemming intrekken ?".

6. Aan wie geven we uw persoonsgegevens door ?

Uw persoonsgegevens kunnen door de volgende categorie bestemmelingen worden ontvangen:

De ondernemingen van de groep Bernard

Wij kunnen persoonsgegevens delen met andere entiteiten van Bernard om u informatie, producten en/of diensten (zoals klantenregistratie en ondersteuning), ontwikkeling van nieuwe producten, websites, toepassingen, diensten, promoties en communicatie aan te bieden, en om mogelijke illegale activiteiten, beleidsschendingen, fraude en/of datalekken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

De toezichthoudende autoriteiten

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan toezichthoudende autoriteiten, zoals fiscale en douaneautoriteiten, de politie en andere officiale instanties.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel;
 • als een dergelijke procedure noodzakelijk is om criminele handelingen te voorkomen, op te sporen of te beoordelen;
 • als een dergelijke procedure noodzakelijk is om ons beleid te handhaven of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Serviceproviders (onderaannemers gegevens)

Wij doen beroep op dienstverleners om ons te helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten. Deze bedrijven handelen volgens onze instructies en zijn contractueel verplicht om uw gegevens niet voor eigen doeleinden te aan te wenden. Gelieve het cookiebeleid te raadplegen betreffende cookies, webbakens en javascript.

7. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie ?

Nee, uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

8. Wat zijn de bewaarregels van uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

9. Hoe kunt u uw rechten op vertrouwelijkheid uitoefenen ?

U kunt op elk moment toegang, rectificatie of verwijdering vragen van uw persoonsgegevens of u verzetten tegen direct marketing en profilering. Bovendien hebt u in bepaalde gevallen ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om zich tegen de behandeling ervan te verzetten en het recht op de overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid. Voor het verifiren van uw identiteit behouden wij ons het recht voor om u om aanvullende informatie te vragen.

10. Kunt u uw toestemming intrekken ?

U kunt een eenmaal gegeven toestemming ook altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.

11. Bent u verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken en wat zijn de gevolgen als u dit niet doet ?

In bepaalde gevallen is het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor ons, bijvoorbeeld voor het sluiten van een contract of om u een product te leveren en/of een dienst te verlenen. Informatievelden zonder aanduiding van een * zijn facultatief. Als u ons niet de nodige informatie verstrekt (aangeduid met *), kunnen we niet reageren op uw verzoek.

12. Gebruiken we profileringsmethoden of doen we beroep op geautomatiseerde beslissingen ?

Om u op een persoonlijke en relevante manier te contacteren dienen we bepaalde van uw gegevens te analyseren om de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen. Als u bezwaar wilt maken tegen profilering, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.

13. Hoe kunt u contact met ons opnemen ?

Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens, gelieve dan contact met ons op te nemen:

14. Wanneer is dit privacybeleid voor het laatst gewijzigd ?

Dit privacybeleid is van toepassing vanaf 25 mei 2018.