spinner
0
  • Type :Algiciden
  • Biocide :Ja
  • Gevaarlijk :Ja
  • Gevaarspictogrammen :GHS07

Beschrijving

  • Vlekt niet. Klaar voor gebruik. 1 L voor 5 m² voorzien. Voor gevels (vochtwerend), geraamten (schimmelwerend) en daken (moswerend). Te gebruiken met een drukverstuiver.
  • Per blikje van 20 L.
  • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Documenten te downloaden