spinner
0

Beschrijving

Bevat niet-schuimende bestanddelen die het drogen van de vaat versnellen.
Per fles van 800 ml.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.