spinner
0
Conditions dialogue en ligne
Onze diensten

Online Chat Beleid

Bernard bv, Gustave Fachedreef 1, 7700 MOESKROEN België ("Bernard") biedt een online chat mogelijkheid ("Online Chat") aan om bezoekers van de Bernard website van dienst te zijn bij mogelijke vragen. Om gebruik te maken van Online Chat moeten er cookies worden geplaatst op het apparaat waarmee u de Bernard website bezoekt en moet bepaalde informatie worden verzameld. Door een verzoek tot chatten te aanvaarden, gaat u akkoord met het plaatsen van de cookies en het verzamelen van informatie zoals in deze Policy uiteengezet.

De (persoonlijke) gegevens die u vrijwillig verschaft via de tekst vakjes van de Online Chat (naam, email adres en uw taalkeuze) en de gegevens van uw apparaat (web browser, IP adres en Java versie) worden tijdens uw chat sessie door Bernard verzameld. Bernard slaat tevens de inhoud van de chat sessies op, alsmede mogelijke feedback die daarna nog wordt geleverd.

Het verzamelen van deze informatie is noodzakelijk om Online Chat te laten functioneren, zodat de Online Chat medewerkers u meer persoonlijk kunnen helpen en beantwoorden, alsmede om de kwaliteit van Online Chat te controleren en verbeteren. De inhoud van de gehele chat sessie worden automatisch via email aan u verzonden zodra de chat sessie is beëindigd en wordt door Bernard voor een periode van 30 dagen bewaard. Bernard maakt geen gebruik van de informatie die is verkregen via Online Chat voor marketing doeleinden.

Wanneer u ingaat op een uitnodiging van Bernard voor een chat sessie, worden cookies op uw apparaat geplaatst die de chat datum, start/eind-tijdstip en duur, alsmede de waarde van de goederen in uw mandje verzamelen. Dit zijn zogenaamde sessie cookies die van uw apparaat worden verwijderd zodra uw browser word afgesloten. De meeste browsers staan automatisch ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt ook uw browser zo instellen dat deze cookies weigert of u eerst om toestemming vraagt voordat cookies worden geplaatst. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt weigeren of verwijderen, kunt u onze Cookie Policy, of de volgende link www.allaboutcookies.org raadplegen. Houdt u er rekening mee dat Online Chat mogelijk niet (correct) functioneert indien uw browser staat ingesteld op het weigeren van cookies.

Informatie die wordt verkregen via Online Chat wordt gedeeld met Bernard in de Verenigde Staten om de kwaliteit van Online Chat te controleren en verbeteren, alsmede om de software die Online Chat mogelijk maakt te hosten. Bernard respecteert de principes van EU-vertrouwelijkheid en zorgt zo voor een adequaat niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de opvolging van de toepasselijke wetgeving.

Het is ook mogelijk dat Bernard informatie die wordt verkregen via Online Chat deelt met derde partijen (gegevens verwerkers) die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, waar gegevensbeschermingswetgeving misschien niet zo strikt is als EU regelgeving. Bernard neemt echter de nodige maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens in zo'n geval enkel worden verwerkt met de noodzakelijk zorg en bescherming zoals verlangd door de toepasselijke regelgeving.

Online Chat dient enkel als een communicatie hulpmiddel en via Online Chat komen geen overeenkomsten tot stand of worden deze gewijzigd. Verstrek alstublieft geen betalingsgegevens, creditcardgegevens, of andere gevoelige informatie via Online Chat.

Voor meer informatie over deze Policy en uw recht om de gegevens die wij over u verzameld hebben in te zien, daarin wijzigingen aan te brengen dan wel deze gegevens te verwijderen, of uw toestemming tot het verzamelen van uw gegevens in te trekken, kunt u contact opnemen met:
Bernard bv, Gustave Fachedreef 1, 7700 MOESKROEN België,
via Tel: 056/840.845,
Fax: n056/840.890
of email info@bernard.be

Deze Online Chat Policy is op 1 oktober 2014 op de website geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om ons Online Chat beleid te allen tijde te wijzigen.

Dernière modification le 09 octobre 2019