spinner
0
 • Type ontkalker :Reinigingsmiddel met bleekwater

Beschrijving

 • Garandeert een optimale hygiëne.
 • Gelformule met actieve chloor voor een grondige werking op de randen.
 • Voorkomt de afzetting van kalk.
 • Perfect geschikt voor het reinigen van toiletten, riolen en septische putten.
 • Aangename citroengeur.
 • Inhoud : 5 L bus.
 • Opletten : Gevaarlijk product. Neem de voorzorgsmaatregelen voor gebruik in acht.
 • H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H400 en H411 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.