spinner
0
WW - 267030
Onbeschikbaar

60 ontkalkende zakjes

Geleverd in 24/48u

107,87 € Inc.BTW 89,15 € Ex.BTW

Verkocht per pak van 1


  • Gevaarlijk : Ja
  • AEEA : Neen
  • Gevaarspictogrammen : GHS07
Meer informatie

Beschrijving

  • 60 ontkalkende zakjes voor koffiezet Bravilor.
  • Per doos van 60 ontkalkende zakjes.
  • Opgelet, gevaarlijke producten.
  • De gebruiksaanwijzigingen naleven.
  • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
  • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsfiches

Documenten te downloaden